FÖNSTERBYTE. SOM DET BORDE VARA.

Vad innebär det att vårt fönster är inbrottsklassat?
Det är testat och godkänt av Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP). De har utfört ett fysiskt angrepp på 3 minuter aktivt på varje låspunkt. Angreppet görs på flera olika ställen på fönstret under 15 minuter. Denna klass heter RC2 N och är en EU-standard. Detta är standard i våra fönster**. Läs gärna mer om inbrottsklassning här.

Varför skall man ha antikondens-glas?
Vid låga u-värden uppstår kondens på glasets utsida till följd av att fönstret inte läcker ut någon värme till det yttersta glaset. Därför blir det yttersta glaset kallare än den omgivande luften och drar då till sig imma (kondens). Antikondens-glas hindrar värmen att stråla ut från det yttersta glaset och får på så sätt samma temperatur som den omgivande luften och drar därmed inte till sig fukt från luften.

När glaset är torrt fastnar inte smutsen lika lätt vilket ger renare glas och färre gånger att tvätta fönster.

Antikondens-glas är standard i våra fönster. Läs gärna mer om Anti-kondens här.

Tänk inte bara hårda fakta.
Det är inte bara inbrottsklassning, rätt glas, rätt handtag och smal karm och båge som är viktigt att ta hänsyn till vid ett fönsterbyte. Saker som inte är lika lätt att ta på, som lägre ljudnivån, skapar en behaglig inomhusmiljö. Om man reducerar ljudnivån med 33db, innebär det att ljudnivån upplevs som 3–4 gånger lägre än utomhus.

Ett fenomen som uppstår med gamla fönster och fönster med sämre glas är kallras. Kall luft utomhus kyler den varma inomhusluften närmast glaset. Eftersom kall luft är tyngre än varm luft sjunker den till golvet. Kallt golv ger kalla fötter och vi ökar värmen i huset, med ökade energikostnader som följd. Med moderna 3-glasfönster med lågt u-värde uppstår inte detta fenomen. Läs mer om fler saker att tänka på här.

Just nu bjuder vi på en ytterdörr när du köper minst 7 st fönster. Här ser du vilka dörrar som ingår i erbjudandet.

*Kampanjen gäller till och med den 22 maj.

**Flerluftsfönster är inte testade men har samma bestyckning som godkända enluftsfönster. Pardörrar är ännu inte testade.

Snabbaste vägen till ett kostnadsfritt hembesök

Mina kontaktuppgifter

och gärna