VANLIGA FRÅGOR

VARFÖR UPPSTÅR KONDENS OCH HUR KAN MAN ÅTGÄRDA DET?

Kondens är fuktig luft som fastnar på en kall yta och kan uppstå på insidan, utsidan eller mellan glasen i glaskassetten. På nya fönster med lågt u-värde uppstår ofta kondens. Men ny teknik och forskning gör det möjligt att undvika yttre kondens. Vi kallar glaset för AntiFog och finns som standard i vårt Morups Premium.

VARFÖR UPPSTÅR KONDENS UTANPÅ GLASET?

När kondens uppstår på utsidan av ett fönster beror det på att ett bra energieffektivt fönster inte läcker ut någon värme till det yttersta glaset. Därför blir det yttersta glaset ibland kallare än den omgivande luften.

De tillfällen glasen blir kallare än luften är till exempel på morgonen efter en stjärnklar natt. Då har glasets utsida strålat ut värme mot rymden och glasets temperatur har blivit lägre än luftens och därmed lägre än daggpunkten (den temperaturskillnad mellan glas och luft som gör att fukten i luften fastnar på glaset) och kondens uppstår.

VARFÖR UPPSTÅR KONDENS PÅ INSIDAN GLASET?

När kondens uppstår på insidan av ett fönster beror det på kallt glas och hög luftfuktighet inomhus, vilket ofta en kombination av undermålig ventilation tillsammans med högt u-värde på glaset.

VARFÖR UPPSTÅR KONDENS MELLAN GLASEN?

Kondens mellan glasen beror på att tätskiktet mellan glasen är punkterat. Argon som finns mellan glasen har då läckt ut och fuktig luft har kommit in. Det beror på att luften mellan glasen utvidgas när det är varmt och suger in luft som innehåller fukt när det är kallt. Skulle så ske måste glaskassetten bytas.

VAD KAN MAN GÖRA FÖR ATT SLIPPA KONDENS?

Kondens är ett tecken på att fönstret har god isoleringsförmåga eftersom det inte släpper igenom någon värme. För att glasets utsida inte ska få en temperatur lägre än daggpunkten finns numera glas med värmereflektor ingjuten på utsidan av yttersta glaset i glaskassetten. På så sätt förhindras utstrålning mot natthimmeln och glaset håller samma temperatur som den omgivande luften. Detta glas kallar vi för AntiFog och finns som standard i Morups Premium.

VAD ÄR ARGONGAS OCH VARFÖR ANVÄNDS DET I GLASKASSETTEN?

Luft innehåller ca 0.93% argon. Den mesta argon utvinns ut luften. Eftersom gasen är nästan dubbelt så tung som luft är den inte lika lättrörlig som luft. På så sätt transporterar den inte värmen från en glasruta till nästa i en kassett. Argonens isolerande effekt ökar ända upp till ett mellanrum mellan glasskivorna på 18 mm, därefter minskar den isolerande effekten.

VAD BETYDER DET ATT ETT FÖNSTER ÄR SÄKERHETSKLASSAT?

Ett säkerhetsklassat fönster innebär att ett oberoende testinstitut gör ett fysiskt angrepp på fönstret. Hur angreppet går till beror på vilken typ av säkerhetsklass fönstret testas för. Vi har valt att testa våra fönster på RISE.
För att klara säkerhetsklass 1 görs inget fysiskt angrepp. Istället undersöks det om man kan dyrka sig in med en mindre verktygslåda bestående av små skruvmejslar, ståltråd, små tänger m.m.

För att klara säkerhetsklass 2 (RC 2) utsätts fönstret för ett fysiskt angrepp aktivt under 3 minuter. Detta görs på flera olika ställen på fönstret under en total tid på 15 minuter. Till testet används en verktygslåda som bland annat består av en 37 cm lång skruvmejsel, bågfil, kilar, rörtång, och ett 50 cm långt förlängningsrör. Säkerhetsklass 2 är standard i Morups Premium.

HUR LÅNG TID TAR ETT FÖNSTERBYTE?

Att byta fönster kan ta olika lång tid beroende på vad det är för typ av vägg, storlek på fönster, placering m.m. Däremot är tiden från att det gamla fönstret lyfts ut till det nya är på plats oftast inte längre än 10 minuter.

GÅR DET ATT BYTA FÖNSTER ÅRET OM?

Självklart går det att byta fönster året om. Eftersom man byter ett fönster i taget är det inte mer än ett hål i väggen på samma gång. Själva fönsterbytet tar oftast inte mer än tio minuter. Det är därför inga problem att byta fönster även under sämre väderförhållanden.

VAD BETYDER U-VÄRDE?

Energiförlusten i ett fönster mäts i u-värde. U-värde är ett mått på mängden energi ett fönster släpper igenom. Ett lågt u-värde innebär därmed att fönstret släpper igenom mindre energi.

Det är inte bara glaskassettens u-värde som är viktigt. När man mäter ett u-värde skall man se till hela fönsterkonstruktionen.

Med gamla fönster rinner kylan ner och lägger sig på golvet (kallras) och ett golv gör att man fryser om fötterna och då höjer man inomhustemperaturen. Nya fönster med ett lågt u-värde gör att kallraset försvinner vilket betyder att du kan sänka inomhustemperaturen med någon grad.

VAD KOSTAR ETT FÖNSTERBYTE?

Det är svårt att säga, det är olika förutsättningar i olika hus. Det som påverkar priset är materialval, tillbehör/tillval, hur montageförutsättningarna ser ut, hur många fönster, storleken på fönster, plåtarbeten och vilken fasad. Allt detta tillsammans gör att vi på Morups bokar in ett hembesök hos dig och räknar fram ett komplett pris.

VARFÖR SKALL JAG VÄLJA TRÄ/ALUMINIUMFÖNSTER?

Anledningarna till varför man skall välja ett träfönster med aluminiumbeklädd utsida är många. Framför allt är det minimalt med underhåll, livslängden är ca 50 år och den dag det är dags för ett fönsterbyte kan du återvinna fönstret till 100 %.

Trä – Trä står för tradition och beprövad teknik, det har en god isoleringsförmåga och är en förnybar resurs. Vi väljer fingerskarvad, kvistfri, lamellimmad furu för maximal formstabilitet. Träet kommer från långsamtväxande träd i Nordeuropa, från områden där man inte gödslar skogen, så att trädet får växa långsamt och att vi får väldigt tätt mellan årsringarna.

Aluminium – Vi använder oss av aluminium på utsidan av våra fönster eftersom det är en hård och tålig yta som inte åldras. Aluminium är även jordens vanligaste metall, 8 % av jordens yta består av aluminium och 50 procent av all aluminium är återvunnen.

Hur hanterar morups mina personuppgifter?

 Läs vår integritetspolicy här

 

 

Snabbaste vägen till ett kostnadsfritt hembesök

Mina kontaktuppgifter

och gärna
Snabbaste vägen till ett kostnadsfritt hembesök
Fyll i ditt postnummer så kontaktar din lokala projektledare dig inom kort.
och gärna