”Det är tystare nu, och det går lättare att putsa fönstren”