sovrum med vit interiör och balkongdörr

Bidrag för energieffektivisering i småhus

En stor del av villorna i Sverige byggdes mellan 1960–1980. Många av dom är uppvärmda med el eller gas. Med anledning av detta fattade regeringen den 15 juni beslut om ett nytt stöd för energieffektivisering av småhus.

Vad kan du få bidrag för
Bidraget är uppdelat i två kategorier. Den första kategorin omfattar åtgärder för att minska beroendet av uppvärmning med el och gas genom att bland annat installera värmepump och vatten-/luftburet värmesystem.
Den andra kategorin avser klimatskärmsåtgärder och omfattar bland annat fönsterbyte till ett fönster med lägre u-värde, extra isolering och att isolera vindar.

Bidraget ges för materialkostnaden kopplat till åtgärden.

Vad krävs för att du skall vara berättigad till klimatskärmsåtgärder
För att få bidrag till fönsterbyte måste du ha fått bidrag för konvertering av värmesystemet i samma småhus efter den 8 november 2022. Bidraget får sökas av den som helt eller delvis äger och stadigvarande bor i det småhus där åtgärderna utförs. Bidraget får bara ges till småhus med värdeår tidigare än 1990.

Den som utför åtgärden måste vara godkänd för F-skatt.

Hur mycket kan du få bidrag med
Man får bidrag för att täcka högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 30 000 kr för värmesystemsåtgärder och 30 000 kr för klimatskärmsåtgärder per småhus. Bidrag under 10 000 kr betalas inte ut.

Utöver det kan man som vanligt få ROT-avdrag för monteringskostnaden.

Du kan söka bidraget retroaktivt för bidragsberättigade åtgärder utförda efter 8 november 2022.

Hur gör jag?
Mer information och ansökan hittar du på Boverkets hemsida.