här behandlar Morups Fönster AB dina personuppgifter

Vad är en personuppgift och vad innebär det att den behandlas?

En personuppgift är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan t.ex. vara ett namn, ett personnummer eller ett telefonnummer. All behandling av en personuppgift som lämnas till Morups Fönster AB behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig som kund. Behandling sker också för att vi ska kunna efterleva den lagstiftning och andra relevanta regelverk som gäller för vår verksamhet. Dina personuppgifter kommer även att behandlas av våra uppdragstagare när dessa utför verksamhet som innefattar behandling av personuppgifter. Vi har bl.a. anlitat uppdragstagare för att utföra verksamhet avseende tillhandahållande av IT-system. Alla uppdragstagare som behandlar personuppgifter för vår räkning omfattas av personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande regelverk. Morups Fönster AB är som huvudregel alltid personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas.

Så behandlar Morups Fönster AB dina personuppgifter

Morups Fönster AB värnar om sina kunders, samarbetspartners och anställdas integritet och är mån om att alltid följa gällande dataskyddsregelverk. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör henne eller honom.

Varför Morups Fönster AB behandlar personuppgifter

Morups Fönster AB får dina personuppgifter i samband med att du träffar ett avtal med oss och när du lämnar dina personuppgifter till oss för bokning av hembesök och kundundersökningar.
Morups Fönster AB erhåller även personuppgifter i samband med anställningsförfaranden eller i samband med att leverantörsavtal ingås med oss där kontaktuppgifter till anställda hos leverantören finns angivna.

Morups Fönster AB behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra de avtal med kunder som Morups Fönster AB har ingått. Behandling sker också för att efterleva de regelverk som gäller för bolag generellt såsom bokföringsregler, samt regler som är specifika för vår verksamhet. Rätten att behandla personuppgifterna grundar sig på avtalet mellan den registrerade och Morups Fönster AB, på en rättslig förpliktelse eller på den registrerades samtycke. Morups Fönster AB kan även behandla personuppgifter som underlag för marknadsföring i form av t.ex. inbjudningar till event. Rätten att behandla dina personuppgifter vid marknadsföring grundar sig på en intresseavvägning som Morups Fönster AB genomför innan vi behandlar dina personuppgifter.

Dina rättigheter som registrerad

Är dina personuppgifter registrerade Morups Fönster AB har du som registrerad rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar och att invända mot viss typ av behandling. Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas kan du skriftligen begära uppgift om detta. Behandlar Morups Fönster AB dina personuppgifter på basis av samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke.

Vad har du för rättigheter som rör dina personuppgifter hos Morups Fönster AB

  • Du har rätt att begära ut vilka uppgifter vi har om dig. Det gör du genom att beställa ett registerutdrag över dina personuppgifter.
  • Du har rätt att korrigera de personuppgifter vi har om dig eller komplettera informationen. Du kontaktar då oss.
  • Du har rätt att begära begränsning av viss behandling av dina personuppgifter.
  • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade.
  • Du har rätt när det är tekniskt möjligt att få den information du själv har lämnat till Morups Fönster AB överförd till dig själv eller en annan aktör (s.k. portabilitet av dina personuppgifter).

E-post:
Telefonnummer: 0346-71 43 70

Är du inte nöjd med den behandling som sker hos oss, har du alltid möjlighet att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Medgivande om datalagring

Din integritet är viktig för oss. Du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter för ändamål som personlig kundvård, inklusive uppföljning av kundbesök, för att skicka produktinformation och för att fullgöra våra åtaganden i övrigt gentemot dig. För detta syfte kan dina personuppgifter komma att sparas, hanteras och skickas till andra företag inom vårt återförsäljarnätverk. Vi försäkrar att alla uppgifter som sparas och hanteras i enlighet med gällande regelverk för behandling av personuppgifter.

Vi vill att dina uppgifter ska vara korrekta så om någon uppgift ska korrigeras eller behöver ändras vill vi att du kontaktar oss. Detsamma gäller om du vill återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Vänligen kontakta i så fall oss på eller på telefon 0346-71 43 70.

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats för att vi anonymt ska kunna identifiera vilken enhet du använder och därmed förbättra din upplevelse av Webbplatsen.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som sparas i din webbläsare. Den gör så att vårt system kommer ihåg din enhet när du besöker Webbplatsen nästa gång. Det är inga identifierbara personuppgifter som sparas i en cookie utan bara ett anonymt ID-nummer.

Varför använder vi cookies?

Vi arbetar hela tiden med att göra vår webbsida bättre. För att göra det använder vi Google Analytics för att analysera besökares beteende, helt anonymt och övergripande.
Uppgifter om hur du använder vår webbsida skickas anonymt till Google. De uppgifter om beteende som samlas in bearbetas och inkluderas i statistiska rapporter om aktiviteten på webbsidan. Syftet är inte att titta på enskilda användares beteende utan att samla in statistiska upplysningar som t.ex. hur många användare har använt den översta navigationsnivån under den senaste veckan. Vi använder sedan dessa rapporter för att avgöra hur vi kan göra Webbplatsen bättre.

Visning av relevanta annonser

För att optimera vår marknadsföring använder vi tredjepartsannonsnätverk som Google Ads, Facebook, Instagram och Microsoft. Dessa använder tredjepartscookies.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Mottagare som är självständigt personuppgiftsansvariga:
Enligt lag är vi även skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till myndigheter som t.ex. Skatteverket

Personuppgiftsbiträden:

Dina personuppgifter kommer även att behandlas av våra uppdragstagare när dessa utför verksamhet som innefattar behandling av personuppgifter. Vi har b.la. anlitat uppdragstagare för att utföra verksamhet avseende tillhandahållande av IT-system samt för montering av de produkter du köpt av oss. Alla uppdragstagare som behandlar personuppgifter för vår räkning omfattas av personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande regelverk.

Vi tar dataskydd på stort allvar och värnar om dina rättigheter. Vi tar gärna emot dina frågor om hantering av personuppgifter.