Morups Fönster AB

SÅ HÄR BEHANDLAR MORUPS FÖNSTER AB DINA PERSONUPPGIFTER

Vad är en personuppgift och vad innebär det att den behandlas?
En personuppgift är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan t.ex. vara ett namn, ett personnummer eller ett telefonnummer. All behandling av en personuppgift som lämnas till Morups Fönster AB behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig som kund. Behandling sker också för att vi ska kunna efterleva den lagstiftning och andra relevanta regelverk som gäller för vår verksamhet. Dina personuppgifter kommer även att behandlas av våra uppdragstagare när dessa utför verksamhet som innefattar behandling av personuppgifter. Vi har bl.a. anlitat uppdragstagare för att utföra verksamhet avseende tillhandahållande av IT-system. Alla uppdragstagare som behandlar personuppgifter för vår räkning omfattas av personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande regelverk. Morups Fönster AB är som huvudregel alltid personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas.

Så behandlar Morups Fönster AB dina personuppgifter
Morups Fönster AB värnar om sina kunders, samarbetspartners och anställdas integritet och är mån om att alltid följa gällande dataskyddsregelverk. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör henne eller honom.

Varför Morups Fönster AB behandlar personuppgifter
Morups Fönster AB får dina personuppgifter i samband med att du träffar ett avtal med oss och när du lämnar dina personuppgifter till oss för bokning av hembesök och kundundersökningar.

Morups Fönster AB erhåller även personuppgifter i samband med anställningsförfaranden eller i samband med att leverantörsavtal ingås med oss där kontaktuppgifter till anställda hos leverantören finns angivna.

Morups Fönster AB behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra de avtal med kunder som Morups Fönster AB har ingått. Behandling sker också för att efterleva de regelverk som gäller för bolag generellt såsom bokföringsregler, samt regler som är specifika för vår verksamhet. Rätten att behandla personuppgifterna grundar sig på avtalet mellan den registrerade och Morups Fönster AB, på en rättslig förpliktelse eller på den registrerades samtycke. Morups Fönster AB kan även behandla personuppgifter som underlag för marknadsföring i form av t.ex. inbjudningar till event. Rätten att behandla dina personuppgifter vid marknadsföring grundar sig på en intresseavvägning som Morups Fönster AB genomför innan vi behandlar dina personuppgifter.

Dina rättigheter som registrerad
Är dina personuppgifter registrerade Morups Fönster AB har du som registrerad rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar och att invända mot viss typ av behandling. Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas kan du skriftligen begära uppgift om detta. Behandlar Morups Fönster AB dina personuppgifter på basis av samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke.

Vad har du för rättigheter som rör dina personuppgifter hos Morups Fönster AB
– Du har rätt att begära ut vilka uppgifter vi har om dig. Det gör du genom att beställa ett registerutdrag över dina personuppgifter.
– Du har rätt att korrigera de personuppgifter vi har om dig eller komplettera informationen. Du kontaktar då oss.
– Du har rätt att begära begränsning av viss behandling av dina personuppgifter.
– Du har rätt att få dina personuppgifter raderade.
– Du har rätt när det är tekniskt möjligt att få den information du själv har lämnat till Morups Fönster AB överförd till dig själv eller en annan aktör (s.k. portabilitet av dina personuppgifter).

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?
Mottagare som är självständigt personuppgiftsansvariga:
Enligt lag är vi även skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till myndigheter som t.ex. Skatteverket

Personuppgiftsbiträden:
Dina personuppgifter kommer även att behandlas av våra uppdragstagare när dessa utför verksamhet som innefattar behandling av personuppgifter. Vi har b.la. anlitat uppdragstagare för att utföra verksamhet avseende tillhandahållande av IT-system samt för montering av de produkter du köpt av oss. Alla uppdragstagare som behandlar personuppgifter för vår räkning omfattas av personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande regelverk.

Vi tar dataskydd på stort allvar och värnar om dina rättigheter. Vi tar gärna emot dina frågor om hantering av personuppgifter.

E-post: info@morups.se
Telefonnummer: 0346-71 43 70

Är du inte nöjd med den behandling som sker hos oss, har du alltid möjlighet att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

Snabbaste vägen till ett kostnadsfritt hembesök

Mina kontaktuppgifter

och gärna