Hur mycket energi och pengar sparar man med nya fönster?

U-värdet är ett sätt att mäta energiförlusten i ett fönster. Ju lägre U-värde desto mindre energi släpper fönsterkonstruktionen igenom. Hus från 1970-talet har fönster med ett U-värde på ca 3,0, medan nya fönster har så lågt som 0,8. Med nya fönster kan du ofta sänka inomhustemperaturen med 1-2 grader och minska dina uppvärmningskostnader med upp till 30 procent.

När är det dags att byta fönster?

I ett hus från 1970-talet försvinner en tredjedel av värmen ut genom husets fönster. Ofta kan man känna hur temperaturen sjunker ju närmare husets fönster man kommer. Ibland märks det även på golvtemperaturen. Med gamla fönster rinner kylan ner och lägger sig på golvet. Detta så kallade kallras gör att du fryser om fötterna och du känner dig tvungen att höja inomhustemperaturen.

Vad ska man tänka på om man vill sänka sin energikostnad?

Välj ett fönster med lågt U-värde, det vill säga åtminstone mindre än 1,0, och slarva inte med monteringen. Det är nämligen inte enbart fönstrets kvalitet som hjälper till att minska värmeförlusten. Fönstret måste också vara monterat på ett fackmannamässigt sätt med rätt isolering i utrymmet mellan fönsterkarmen och väggreglarna. Billiga skum kan svälla för mycket och göra att karmen slår sig och fönstret inte går att öppna. Något som är mycket svårt att justera i efterhand.