KALLT HEMMA? ETT FÖNSTERBYTE GÖR SAKEN BÄTTRE

Hösten är här, temperaturen sjunker och elementen slås på. För många försvinner tyvärr en stor del av värmen direkt. – I ett 70-tals hus försvinner en tredjedel av värmen ut genom husets fönster.
Har du någonsin känt hur temperaturen sjunker ju närmare ett fönster du kommer? Så ska det inte vara. Det är ett tecken på att dina fönster släpper ut värme och in kyla.
Gamla fönster är en energitjuv. Ett fönster i ett 70-tals hus har ett U-värde på ca 3,0 medan nya fönster har så lågt som 0,8.

U-värdet är ett sätt att mäta energiförlusten i ett fönster. Ju lägre U-värde desto mindre energi släpper fönstret igenom. Det är inte bara glaskassettens U-värde som är viktigt. När man mäter ett U-värde ska man se till hela fönsterkonstruktionen.

Med gamla fönster rinner kylan ner och lägger sig på golvet (kallras). Ett kallt golv gör att du fryser om fötterna och då höjer många inomhustemperaturen. Med nya fönster försvinner kallraset vilket gör att du normalt sett kan sänka inomhustemperaturen med 1-2 grader.
Det är svårt att helt räkna ut hur mycket pengar man sparar vid ett fönsterbyte, men man räknar med att kunna minska uppvärmningskostnaderna med upp till ca 20 procent.

Att byta fönster hjälper till att minska värmeförlusten men också hur fönstret är monterat och arbetet runt om spelar in.
Det är viktigt att det är drevat runt fönstret på ett korrekt sätt. Framför allt att man använder rätt drevning och skum. Billiga skum kan svälla för mycket och göra att karmen slår sig. Det kan till och med bli så att fönstret inte går att öppna. Dessutom är det svårt att efterjustera fönstret i framtiden. Ett flexiskum ska användas. Det stelnar inte vilket gör att du kan justera fönstret framöver.

Testa dina fönster

Du behöver inga avancerade verktyg för att kolla om ditt fönster är en energitjuv. Håll bara handen framför ett fönster en kall dag så kan du känna om kylan kommer in i huset.

U-värde

Energiförlusten i ett fönster mäts i U-värde. Ju lägre U-värde desto mindre energi släpper fönstret igenom. U-värde är ett mått på mängden energi ett fönster släpper igenom. Ett lågt U-värde innebär därmed att fönstret släpper igenom mindre energi.

Snabbaste vägen till ett kostnadsfritt hembesök

Mina kontaktuppgifter

och gärna