KONDENS PÅ FÖNSTRET – GLÖM DET!

Tanken med energieffektiva fönster är att de ska släppa igenom ljus men inte värme. Ingen inomhusvärme ska kunna ta sig ut. Det gör att fönstrets yttre glas håller samma temperatur som uteluften. Så långt är allt bra. Men under stjärnklara nätter strålar jordens värme ut i rymden utan att det finns någon strålning åt andra hållet. Har man inte AntiFog blir glaskassettens yttre glas kallare än den omgivande luften. Om luftfuktigheten samtidigt är hög bildas kondens eller imma. Det är samma process som ger oss dagg i gräset på morgonen.

Hur fungerar det?

Antifog är en värmereflekterande beläggning som består av joner som med fina munstycken sprejas på den glödande plana glasmassan. Man kan säga att den gjuts in i glasmassan redan vid tillverkningen. Den blir en del av glaset och kan inte skrapas eller nötas bort med tiden. Jonerna bildar en kemisk bindning till atomer i glasets ytskikt, och blir därför en del av glaset. Egenskaperna hos Antifog gör att det yttre fönsterglaset alltid håller samma temperatur som utomhusluften. Eftersom glaset aldrig är kallare än luften så kan inte vattenångan fästa på glaset. Ingen kondens uppstår.

En stjärnklar natt finns det ingen värmestrålning in men väl en värmestrålning ut från jorden. Genom att hindra utstrålningen av värme från det yttersta glaset kommer det yttersta glaset hålla samma temperatur som uteluften. Om nu det yttersta glaset har samma temperatur som uteluften så kommer inte det uppstå den temperaturskillnad som krävs för att fuktigheten i luften skall fästa på glaset. Man brukar säga att glaset inte når daggpunkten, d v s den temperaturskillnad som krävs för att imma skall uppstå.

Varför har vi detta som standard?

Vi har satsat på väldigt låga u-värden för att spara energi och miljö. Det ger även bättre komfort genom varmare golv eftersom fönstren inte ger något kallras. För att uppnå detta har vi två stycken mjukbelagda reflektorer på insidan av glasen vända in mot ett utrymme som till minst 95% består av Argon. Argon är en gas som finns i luft till cirka 1%.

Den distanslist mellan glasen som vi använder kallas varmkant, eftersom den inte leder ut värmen. Den har dessutom en bredd av 18 mm. Just den bredd som är optimal för glas fyllda med Argon. Argon är en gas som är tyngre än luft. Den ligger mer stilla än luft ock minskar därför kontaktvärmeöverföring mellan glasen.

För att minimera risken för besvikelse över kondens på nya fönster en vacker morgon levererar vi alltid våra fönster med Antifog. För att fönstret skall släppa igenom så mycket ljus som möjligt används ett så kallat Clear Glass som mellanglas i treglaskassetten.

En till fördel med kondensskyddat glas är att fönstret är torrt i större utsträckning vilket minskar risken att smuts som kommer med vinden fastnar på glaset.

Glaset är utvecklat och tillverkas av AGC Glass som är världens största planglas-tillverkare.

Snabbaste vägen till ett kostnadsfritt hembesök
Fyll i ditt postnummer så kontaktar din lokala projektledare dig inom kort.
och gärna