TJUVENS VÄRSTA FIENDE

ATT TÄNKA PÅ FÖR ATT FÖRSVÅRA FÖR TJUVEN

För att skydda sig mot inbrott kan det vara värt att se över dina fönster. Ett säkerhetsklassat fönster är i dag den bästa försäkringen mot att någon bryter sig in.

Ytterdörren är oftast det första vi tänker på när man pratar om säkerhet i hemmet. Här satsas det på dubbla lås och kanske larm, men ytterdörren är ingen favoritingång för tjuven.

Ytterdörren är ofta riktad mot vägen och grannarna och är därför ointressant för tjuven. Däremot är en altandörr på baksidan, skymd av häckar och staket, ofta ett enkelt sätt att ta sig in i huset. För att göra det så svårt som möjligt för tjuven gäller det att välja rätt fönster. Säkerhetsklassade altandörrar och fönster är att rekommendera.

Hos Morups är alla fönster klassade och godkända* enligt säkerhetsklass RC2N, en EU-standard för hur fönster ska testas. Ett av de tre testen är det fysiska inbrottsförsöket. Det innebär att fönstret ska klara av ett angreppstest med serie olika verktyg. Bland annat en 30 centimeter lång skruvmejsel, kilar och bågfil. Angriparen har 15 minuter på sig varav max 3 minuter aktiv bearbetning (inbrottsförsök) på varje låspunkt.

Hela vår fönsterserie Morups Premium klarar dessa tester och vi rekommenderar att byta till moderna och säkra fönster. Rätt fönster är väldigt viktiga för ett säkert hem. Inte bara utifrån inbrottssynpunkt utan även sett till personsäkerhet. Genom att använda härdade glas i helglasade altandörrar så blir det inga skärvor som man kan skära sig på om någon, trots härdningen, skulle falla genom glaset. I de flesta fall väljer tjuven att inte slå sönder en glasruta eftersom det drar till sig uppmärksamhet och ökar risken att lämna spår, som sedan kan DNA-testas. De väljer hellre att försöka bryta sig in och då är ett säkerhetsklassat fönster den bästa försäkringen.

 

*Flerluftsfönster är inte testade men har samma bestyckning som godkända enluftsfönster. Pardörrar är ännu inte testade.

 

Snabbaste vägen till ett kostnadsfritt hembesök
Fyll i ditt postnummer så kontaktar din lokala projektledare dig inom kort.
och gärna